Občni zbor bo na Zoomu

Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer bo občni zbor izveden preko aplikacije Zoom, volitve pa preko aplikacije OpaVote.

Povezava do Zoom sestanka bo objavljena na spletni strani kizej.si, na dan občnega zbora.

Ob vstopu v Zoom sestanek, bo potrebna identifikacija s člansko izkaznico KTŠ za leto 2020/21 in osebnim dokumentom s fotografijo.

DNEVNI RED

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 21. 3. 2020
 4. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2019/2020
 5. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2019/2020
 6. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2019/2020
 7. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2019/2020
 8. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti in kadidatov za svetnika v Svet Zveze Škis 
 9. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti in svetnika v Svet Zveze Škis 
 10. Potrditev kataloga o javnih informacijah
 11. Razno

Lep pozdrav,
Lara Batistuta, predsednica Kluba tolminskih študentov

Dodaj odgovor