Občni zbor

Obveščamo vas, da bodo v soboto 30. oktobra 2021 ob 18h, v Mladinskem centru Tolmin, Gregorčičeva ulica 2, v Tolminu potekale volitve v organe Kluba tolminskih študentov ter volitve za svetnika sveta ŠOLS in svetnika sveta Zveze ŠKIS.

Razpisna dokumentacija:
– razpis volitev v organe KTŠ
– razpis volitev za svetnika sveta ŠOLS
– razpis volitev za svetnika sveta Zveze ŠKIS

Kandidature je potrebno poslati najkasneje do 16.10.2020.

Na spodnji povezavi najdete obrazec za kandidaturo v organe KTŠ:

Na spodnjih povezavah najdete obrazca za kandidaturo za svetnika:

Pravila volitev v organe KTŠ določa: Pravilnik o volitvah v organe KTŠ.
Pravila volitev v organe sveta ŠOLS določa: Volilni pravilnik za volitve svetnikov sveta ŠOLS

DNEVNI RED

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 31.10.2020
 4. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2020/2021
 5. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2020
 6. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2020/2021
 7. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2020/2021
 8. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
 9. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
 10. Potrditev kataloga javnih informacij
 11. Razno

Dodaj odgovor