OSNOVNI PODATKI

Sedež

Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin

Splet

www.kizej.si

E-mail

info@kizej.si 
lara.batistuta@kizej.si

Transakcijski račun

04753-0000157723; Nova KBM, področje Nova Gorica, enota Tolmin

Davčna številka

SI35134232

Matična številka

5614651

Klub tolminskih študentov je društvo, katerega namen je združevanje dijakov in študentov občin Bovec, Kobarid in Tolmin in pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na raznih področjih. Naloge KTŠ-ja so tudi sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrb za obštudijske dejavnosti članov, pomoč dijakom, zastopanje študentskih interesov in interesov mladih pri upravnih organih občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter pri drugih institucijah, sodelovanje v javnem življenju regije in druge naloge, ki se direktno ali posredno dotikajo študentskega ali dijaškega vsakdana.

VODSTVO

Člani kluba so izvoljeni v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Volilno pravico imajo vsi člani, ki so že dopolnili 18 let in skupaj sestavljajo občni zbor KTŠ. Seja občnega odbora je navadno enkrat letno v začetku oktobra v Tolminu. Izvršni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik in člani (skupaj od 5 do 7 članov). Navadno so mesta članov izvršnega odbora dodeljena predstavnikom, ki so zadolženi za posamezna področja, s katerimi se klub ukvarja (kultura, šport in turizem, mediji, sekcije,…). Izvršni odbor se navadno med letom sestaja vsakih 14 dni in sprejema odločitve o nadaljnjem delu kluba. Seje izvršnega odbora so javne in se jih lahko udeležijo vsi člani kluba in tudi drugi, ki jih to zanima.

Nadzorni odbor in disciplinska komisija sta organa sestavljena iz treh članov, izmed katerih je eden izvoljen za predsednika.

Lara Batistuta
Predsednica
Gašper Sovdat
Podpredsednik
Domen Fortunat
Blagajnik
Tinkara Rejc
Administratorka
Matic Uršič
Član IO
Gregor Šorli
Član IO
Alja Klinkon
PR
Julija Sovdat
Svetnica ŠKIS in ŠOLS

ZGODOVINA

Klub tolminskih študentov je bil ustanovljen leta 1969. Mnogi, ki danes krojijo pomembne funkcije, se lahko pohvalijo z nekdanjim članstvom v KTŠ in se spominjajo njihove prve skupščine na Rožniku. Po nekajletni neaktivnosti je klub, leta 1990, doživel ponovni preporod, ko se je zbralo nekaj študentov, ki so se odločili, da naredijo konec mrtvilu na Tolminskem. Organizirali so skupščino, počasi uredili prostorsko stisko, financiranje kluba, nabavili nekaj osnovne opreme za delo, pripravili prvo Mlado parado (takrat še Rock parado)… Od takrat pa vse do danes se nivo klubskega življenja strmo dviga. Klub danes šteje že več kot 400 članov.

AKTIVNOSTI

Klub deluje na številnih področjih…

KULTURA – Organizacija koncertov različnih glasbenih zvrsti, razstav, predavanj z diapozitivi, dramskih del, performansov. 

ŠPORT – Organizacija turnirjev, športnih iger, tekmovanj.

TURIZEM – Eno- ali večdnevni izleti, smučanja, ekskurzije, silvestrovanje… 

IZOBRAŽEVANJE – Za člane so organizirani razni tečaji (tujih jezikov), tako v Tolminu kot v Ljubljani.

MEDIJI – Klub je izdajal že glasila Šund, Tantatrejč in Kurc. Svoje člane in širšo javnost obvešča z oddajo na radiu Alpski val.

TRADICIONALNI PROJEKTI – Prvomajanje (največji koncertni dogodek), KTŠ-jev Športni 3P (enodnevni športno-zabavni dogodek, kjer se zjutraj odvijajo turnirji, zvečer pa koncert), Brucovanje (sprejem brucev v študentske vrste), Kultura raztura (mesec kulturnih dogodkov).

ZUNANJI PROJEKTI – Klub je vedno odprt za ideje zunanjih sodelavcev in če ima kdor koli zanimivo idejo, ki bi jo rad uresničil, mu klub rade volje pomaga. Vsako leto klub skozi razpis podeli kar nekaj dotacij za projekte, ki jih samostojno izvedejo člani kluba ali sorodna društva na raznih področjih (šport, izobraževanje, kultura, izobraževanje…).

POVEZOVANJE – Klub tolminskih študentov je eden izmed ustanoviteljev Zveze ŠKIS (Študentski klubi Slovenije), ki učinkovito zastopa interese lokalnih študentskih klubov v študentskem parlamentu ŠOU. Zveza ŠKIS organizira kar nekaj projektov, ki se jih udeležujejo članice zveze in tudi KTŠ ni izjema. Sodeluje pri projektu Škisova tržnica, ki se začetek maja zgodi v Ljubljani, sodeloval je pri projektu YCYP (Young Country for Young People), ki je predstavil našo deželo tujim študentom, in tudi aktivno sodeluje pri vodenju Zveze ŠKIS.

PUBLIKACIJE KLUBA TOLMINSKIH ŠTUDENTOV

Close Menu