Klub tolminskih študentov

O klubu

Podatki kluba

Sedež
Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin
Splet
www.kizej.si
E-mail
info@kizej.si 
gasper.sovdat@kizej.si
Transakcijski račun
04753-0000157723; Nova KBM, področje Nova Gorica, enota Tolmin
Davčna številka
SI35134232
Matična številka
5614651
Računovodstvo
Računovodske storitve, trgovina in proizvodnja, MARJETKA PAVŠIČ S.P., Poljubinj 24j, 5220 Tolmin

Klub tolminskih študentov je društvo, katerega namen je združevanje dijakov in študentov občin Bovec, Kobarid in Tolmin in pomoč pri uresničevanju njihovih interesov na raznih področjih. Naloge KTŠ-ja so tudi sodelovanje z ostalimi študentskimi klubi in sorodnimi organizacijami, skrb za obštudijske dejavnosti članov, pomoč dijakom, zastopanje študentskih interesov in interesov mladih pri upravnih organih občin Bovec, Kobarid in Tolmin ter pri drugih institucijah, sodelovanje v javnem življenju regije in druge naloge, ki se direktno ali posredno dotikajo študentskega ali dijaškega vsakdana.

Vodstvo

Člani kluba so izvoljeni v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Volilno pravico imajo vsi člani, ki so že dopolnili 18 let in skupaj sestavljajo občni zbor KTŠ. Seja občnega odbora je navadno enkrat letno v začetku oktobra v Tolminu. Izvršni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik in člani (skupaj od 5 do 7 članov). Navadno so mesta članov izvršnega odbora dodeljena predstavnikom, ki so zadolženi za posamezna področja, s katerimi se klub ukvarja (kultura, šport in turizem, mediji, sekcije,...). Izvršni odbor se navadno med letom sestaja vsakih 14 dni in sprejema odločitve o nadaljnjem delu kluba. Seje izvršnega odbora so javne in se jih lahko udeležijo vsi člani kluba in tudi drugi, ki jih to zanima.
Nadzorni odbor in disciplinska komisija sta organa sestavljena iz treh članov, izmed katerih je eden izvoljen za predsednika.

Financiranje

Dohodki Kluba prihajajo v največji meri iz naslova koncesijske dajatve pri opravljanju dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakov in študentov ter s pomočjo sponzorskih sredstev, dotacij, daril in volil.

Aktivnosti

Področij delovanja kluba je kar precej in so razvrščene v nekaj kategorij

  • KULTURA - Organizacija koncertov različnih glasbenih zvrsti, razstav, predavanj z diapozitivi, dramskih del, performansov. 
  • ŠPORT - Organizacija turnirjev, športnih iger, tekmovanj.
  • TURIZEM - Eno ali večdnevni izleti, smučanja, ekskurzije, silvestrovanje,... 
  • IZOBRAŽEVANJE - Za člane so organizirani razni tečaji (tujih jezikov), tako v Tolminu kot v Ljubljani.
  • MEDIJI - Klub je izdajal že glasila Šund, Tantatrejč in Kurc. Svoje člane in širšo javnost obvešča dvakrat mesečno z oddajo na radiu Alpski val.
  • TRADICIONALNI PROJEKTI - Prvomajanje (največji koncertni dogodek), KTŠ-jev Športni 3P (enodnevni športno-zabavni dogodek kjer se zjutraj odvijajo turnirji, zvečer pa koncert), Brucovanje (sprejem brucev v študentske vrste), Kultura Raztura (mesec kulturnih dogodkov).
  • ZUNANJI PROJEKTI - Klub je vedno odprt za ideje zunanjih sodelavcev in če ima kdor koli zanimivo idejo, ki bi jo rad uresničil, mu klub rade volje pomaga. Vsako leto klub skozi razpis podeli kar nekaj dotacij za projekte, ki jih samostojno izvedejo člani kluba ali sorodna društva na raznih področjih (šport, izobraževanje, kultura, izobraževanje...).
  • POVEZOVANJE - Klub tolminskih študentov je eden izmed ustanoviteljev Zveze ŠKIS (Študentski klubi Slovenije), ki učinkovito zastopa interese lokalnih študentskih klubov v študentskem parlamentu ŠOU. Zveza ŠKIS organizira kar nekaj projektov, ki se jih udeležujejo članice zveze in tudi KTŠ ni izjema. Sodeluje pri projektu Škisova tržnica, ki se začetek maja zgodi v Ljubljani, sodeloval je pri projektu YCYP (Young Country for Young People), ki je predstavil našo deželo tujim študentom in tudi aktivno sodeluje pri vodenju Zveze ŠKIS.

Zgodovina

Začetki kluba segajo že daleč nazaj in mnogi, ki danes krojijo pomembne funkcije se lahko pohvalijo z nekdanjim članstvom v KTŠ in se spominjajo njihove skupščine na Rožniku pred leti. Ponovni preporod pa je klub doživel leta 1990, ko se je zbralo nekaj študentov, ki so se odločili, da naredijo konec mrtvilu na Tolminskem. Organizirali so skupščino, počasi uredili prostorsko stisko, financiranje kluba, nabavili nekaj osnovne opreme za delo, pripravili prvo Mlado parado (takrat še Rock parado),... Od takrat, pa vse do danes, pa se nivo klubskega življenja samo še strmo dviga in sedaj šteje klub že več kot 400 članov. Pridruži se nam tudi ti!

Akti

Na voljo ti je celoten statut kluba KTŠ [ STATUT_KTS_2012.pdf ].