Dnevni red občnega zbora

Občni zbor bo potekal v soboto 20. oktobra 2018, ob 19h, v Galeriji SDK, Trg Maršala Tita 11, v Tolminu.

DNEVNI RED

 1. Imenovanje delovnega predsedstva
 2. Potrditev dnevnega reda
 3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 30.10.2017
 4. Dopolnitev statuta KTŠ*
 5. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2017/2018
 6. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2017/2018
 7. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2017/2018
 8. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2017/2018
 9. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
 10. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
 11. Razno

 

 

*Dopolnitev statuta:

KTŠ statut dopolnjujemo s točko 5. v 96. členu:

(5) Mentor dijaške sekcije je podpredsednik Kluba tolminskih študentov. Skrbi za delovanje dijaške sekcije in zagovarja njihove interese.

 

B) DIJAŠKA SEKCIJA

96. člen

(Opredelitev in naziv dijaške sekcije)

(1) Dijaška sekcija je stalna sekcija kluba, ki jo sestavljajo dijaki, ki imajo stalno prebivališče na območju Upravne enote Tolmin, in dijaki, ki se šolajo na območju Upravne enote Tolmin.

(2) Dijaška sekcija skrbi za interese dijakov.

(3) Naziv dijaške sekcije je: “DiSK”.

(4) Organizacijo in delovanje Dijaške sekcije podrobneje ureja Pravilnik DiSK.

(5) Mentor dijaške sekcije je podpredsednik Kluba tolminskih študentov. Skrbi za delovanje dijaške sekcije in zagovarja njihove interese v izvršnem odboru Kluba tolminskih študentov.

 

Dodaj odgovor