Dnevni red občnega zbora KTŠ

Občni zbor bo potekal v soboto 9. novembra 2019, ob 19h, v Galeriji SDK, Trg Maršala Tita 11, v Tolminu.

DNEVNI RED

  1. Imenovanje delovnega predsedstva
  2. Potrditev dnevnega reda
  3. Potrditev zapisnika redne skupščine z dne 20.10.2018
  4. Poročilo predsednika izvršnega odbora KTŠ o delovanju KTŠ v letu 2018/2019
  5. Poročilo blagajnika KTŠ za leto 2018/2019
  6. Poročilo predsednika nadzornega odbora KTŠ za leto 2018/2019
  7. Poročilo predsednika disciplinske komisije KTŠ za leto 2018/2019
  8. Predstavitev kandidatov za organe KTŠ-ja, kandidatov za svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
  9. Volitve v organe KTŠ-ja, svetnika v Svet Študentskih organizacij lokalnih skupnosti
  10. Razno

Dodaj odgovor