KDO SMO MI?

Klub tolminskih študentov je društvo, ki že od leta 1969 skrbi za mladinsko dogajanje v Posočju.

KTŠ povprečno na leto izvede okoli 25 projektov, ki pokrivajo različna vsebinska področja – šport, izobraževanje, kultura, zabava, sociala, zdravstvo in humanitarnost. Klub se vsako leto trudi ustvariti raznolik letni program, s katerim se želi približati čim večji populaciji študentov in dijakov v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec, ki jih klub zastopa. Projekte organizira ekipa 20 članov, ki se mesečno zbira na sestankih in skrbi za program.

Klub redno sodeluje z lokalnimi društvi in organizacijami. Z razpisom za sofinanciranje mladinskih projektov, pa spodbuja tudi ostale mladinske organizacije in posameznike.

VODSTVO

Člani kluba so izvoljeni v izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Volilno pravico imajo vsi člani, ki so že dopolnili 18 let in skupaj sestavljajo občni zbor KTŠ. Seja občnega odbora je navadno enkrat letno v začetku oktobra v Tolminu. Izvršni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik in člani (skupaj od 5 do 7 članov). Navadno so mesta članov izvršnega odbora dodeljena predstavnikom, ki so zadolženi za posamezna področja, s katerimi se klub ukvarja (kultura, šport in turizem, mediji, sekcije,…). Izvršni odbor se navadno med letom sestaja vsakih 14 dni in sprejema odločitve o nadaljnjem delu kluba. Seje izvršnega odbora so javne in se jih lahko udeležijo vsi člani kluba in tudi drugi, ki jih to zanima.

Nadzorni odbor in disciplinska komisija sta organa sestavljena iz treh članov, izmed katerih je eden izvoljen za predsednika.
Nadzorni odbor za študijsko leto 2023/24 sestavljajo: Kristina Ivančič, Manca Ivančič, Julija Sovdat.

Disciplinsko komisijo za študijsko leto 2023/24 sestavljajo: Jure Uršič, Lundrim Vishaj, Alberim Vishaj. 

 

VODSTVO (izvršni odbor)
v študijskem letu 2023/24

Jakob Klobučar
Predsednik
Ana Žuber
Podpredsednica
Sanja Feltrin
Blagajničarka
Tjaša Kenda
PR
Matic Trpin
Svetnik ŠOLS in ŠKIS
Vita Kutin
Administratorka
Patrik Leban
Član IO

ZGODOVINA

Klub tolminskih študentov je bil ustanovljen leta 1969. Mnogi, ki danes krojijo pomembne funkcije, se lahko pohvalijo z nekdanjim članstvom v KTŠ in se spominjajo njihove prve skupščine na Rožniku. Po nekajletni neaktivnosti je klub, leta 1990, doživel ponovni preporod, ko se je zbralo nekaj študentov, ki so se odločili, da naredijo konec mrtvilu na Tolminskem. Organizirali so skupščino, počasi uredili prostorsko stisko, financiranje kluba, nabavili nekaj osnovne opreme za delo, pripravili prvo Mlado parado (takrat še Rock parado)… Od takrat pa vse do danes se nivo klubskega življenja strmo dviga. 

AKTIVNOSTI

Klub deluje na številnih področjih…

KULTURA – Organizacija koncertov različnih glasbenih zvrsti, razstav, predavanj, dramskih del, performansov. 

ŠPORT – Organizacija turnirjev, športnih iger, tekmovanj. Tedenska vodena vadba in popust v fitnesu.

TURIZEM – Eno- ali večdnevni izleti, smučanja, ekskurzije, silvestrovanje… 

IZOBRAŽEVANJE – Za člane so organizirani razni tečaji tujih jezikov, tako v Tolminu kot v Ljubljani. V novembru vodimo izobraževalni sklop delavnic noVEMber, na katerih se udeleženci učijo mehkih in tehničnih veščin.

SOCIALA IN HUMANITARNOST – Vsako leto sodelujemo v akciji ozaveščanja o AIDSu, zbiramo darila za otroke v projektu Božiček za 1 dan, organiziramo dobrodelne žure. V marcu odpremo razpis za sofinanciranje mladinskih projektov, pomagamo pa tudi mladim družinicam.

TRADICIONALNI PROJEKTI – Prvomajanje (največji koncertni dogodek), KTŠ-jev Športni 3P (enodnevni športno-zabavni dogodek, kjer se zjutraj odvijajo turnirji, zvečer pa koncert), Brucovanje (sprejem brucev v študentske vrste), Kultura raztura (mesec kulturnih dogodkov).

ZUNANJI PROJEKTI – Klub je vedno odprt za ideje zunanjih sodelavcev in če ima kdor koli zanimivo idejo, ki bi jo rad uresničil, mu klub rade volje pomaga. Vsako leto klub skozi razpis podeli kar nekaj dotacij za projekte, ki jih samostojno izvedejo člani kluba ali sorodna društva na raznih področjih (šport, izobraževanje, kultura, izobraževanje…).

POVEZOVANJE – Klub tolminskih študentov je eden izmed ustanoviteljev Zveze ŠKIS (Študentski klubi Slovenije), ki učinkovito zastopa interese lokalnih študentskih klubov v študentskem parlamentu ŠOU. Zveza ŠKIS organizira kar nekaj projektov, ki se jih udeležujejo članice zveze in tudi KTŠ ni izjema. Sodeluje pri projektu Škisova tržnica, ki se začetek maja zgodi v Ljubljani, sodeloval je pri projektu YCYP (Young Country for Young People), ki je predstavil našo deželo tujim študentom. Skupaj z ostalimi primorskimi klubi organiziramo Primorsko fešto in druge dogodke.

PUBLIKACIJE KLUBA TOLMINSKIH ŠTUDENTOV

OSNOVNI PODATKI

Sedež

Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin

Splet

www.kizej.si

Kontakt

info@kizej.si 

Kontakt predsednika: 

jakob.klobucar@kizej.si

068 693 896

Transakcijski račun

04753-0000157723; Nova KBM, področje Nova Gorica, enota Tolmin

Davčna številka

SI35134232

Matična številka

5614651